Karaton

Karaton

star (7)

Educational | 89.0MB | Update: 2018-05-03 | Version: 2.60 | Requires: Android4.3 or later

Price: $0
Explanation
Description

It is said that 20,000+ users downloaded Karaton latest version on 9Apps for free every week! It truly does not offer any money. This hot app was released on 2018-04-24. 9Apps allows you to download more apps and updated daily!
Karaton is een educatieve en humoristische game die dyslectische kinderen helpt om met hun leerstoornis om te gaan. Het is een avonturenspel waarin taal op een creatieve manier is geïntegreerd zodat kinderen met dyslexie spelenderwijs kunnen oefenen. Lezen kan immers ook leuk zijn!
Karaton is uniek, omdat het steunt op drie pijlers:
- Motivatie: Het game-aspect is even belangrijk als het educatieve aspect. Uitdagingen en beloningen zijn belangrijk om kinderen gemotiveerd te houden. Ook ouders kunnen de vorderingen van hun kind opvolgen via een webplatform, de ‘Karaton Academy’, en zo hun kinderen verder stimuleren en motiveren.
- Personalisatie: Het spel en alle oefeningen zijn volledig aanpasbaar aan de noden en het niveau van het kind. Alle instellingen worden op maat ingesteld door de professional van het kind. Die kan daarna alle resultaten bekijken via een speciaal daarvoor ingericht webplatform, de ‘Karaton Academy', en op basis daarvan aanpassingen uitvoeren. Hierdoor kan de logopedist, leerkracht of (ortho)pedagoog de meest optimale leeromstandigheden creëren zowel binnen als buiten de therapiesessies.
- Educatie: Karaton maakt het kinderen mogelijk om spelenderwijs te werken aan hun leerstoornis zonder dat het aanvoelt als een extra taak of huiswerk. Ze kunnen het spel spelen op hun vertrouwde tablet.
Karaton is an educational and humorous game that helps dyslexic children to cope with their learning disability. It is an adventure game in which language is integrated in a creative way so that children with dyslexia can practice with ease. Reading can indeed be fun!
Karaton is unique because it is based on three pillars:
- Motivation: The gaming aspect is as important as the educational aspect. Challenges and rewards are important to keep kids motivated. Parents can monitor their child's progress through a web platform, the 'Karaton Academy, and so further stimulate their children and motivate.
- Personalization: The game and all exercises are fully adaptable to the needs and the level of the child. All settings are customizable by the child's professional. Which can then view all the results through a specially designed web platform, the 'Karaton Academy, and on that basis make adjustments. As a result, the speech therapist, teacher, or (ortho) educator can create the most optimal learning conditions both inside and outside of the therapy sessions.
- Education: Karaton allows children as possible to work playfully with their learning disability without feeling like an extra task or homework. They can play the game on their familiar tablet.

It can be easily proved that we have t spend more cellular data when the size of the app becomes larger and larger. This top Educational app is just 89.0M. More importantly, downloading this app save you lots of cellular data. 9Apps also provides other hot Educational apps(games) for android mobile phone. 9Apps is a Apps & Games sharing platform for android mobile phone and other devices.

What's new

Bug fixes
Logopedisten eiland: 'Oefenparadijs' is beschikbaar

Rate
Rate it Thanks!